Coach og
samtalepartner

Foreldrecoachen hjelper

 

  • Er du klar over at når ansatte har store problemer i privatlivet,  påvirkes deres innsats på jobben?

  • Opplever du at det kan være utfordrende å være mentalt aktivt tilstede både på jobb og hjemme?

  • Mange skilte foreldre opplever oppdragelsen av barna som utfordrende.  Hva med deg?

  • Jeg hører ofte at foreldre med barn som spiller mye data lurer på om barna er spilleavhengig - hvordan er dette hos dere?

  • Det dukker opp mange utfordringer opp gjennom hele oppveksten til barna.

  • Det mange utfordringer å få familie liv og jobb liv til å fungere bra.

 

Mange utfordringer kan ha lettere løsninger enn de du klarer å se selv. Derfor er det gunstig å ha en ekstern samtalepartner med profesjonell bakgrunn. ‘Foreldrecoachen’ har lang erfaring innen dette feltet og er en god samtalepartner.