Coach og
samtalepartner

Foreldrecoachen Anette Forsén Bache 

hjelper familier med utfordringer i hverdagen

Ønsker du at hverdagen hos dere var annerledes? 

Ring meg, så snakker vi om hvordan jeg kan hjelpe dere.

Første telefon koster ingen ting.

 

Foreldre kan og vet mye. Men ved å utfordre og synliggjøre konsekvenser av for eksempel ordvalg og kroppsspråk, kan jeg bidra til fokus på mer bevisste valg som gir en bedre kommunikasjon i familien. Mange utfordringer kan ha enklere løsninger enn du klarer å se selv. Som profesjonell samtalepartner kan jeg gi nye perspektiver og nyttige innspill, tips og råd.

Her ser du et lite utvalg av det jeg kan hjelpe familier med:

 • Hvordan unngå krangling og konfrontasjoner i en stresset hverdag?
 • Hvordan unngå en ond sirkel med mye søskenkrangling?
 • Hvordan takle barn som lyver?
 • Hvordan hjelpe barn som sliter sosialt eller med mobbing?
 • Hvordan takle egne følelser når barn sliter?
 • Hvordan skjerme barna best mulig ved en skilsmisse?
 • Hvordan finne bedre løsninger ved uenighet om barneoppdragelse?
 • Hvordan få bedre kommunikasjon med lukket ungdom?
 • Hvordan dempe stress og prestasjonsjag, og finne en bedre balanse?
 • Hvordan sette fornuftige grenser for skjermbruk?
 • Hvordan overlate lekseansvar til barna med gode resultater?
 • Hvordan støtte barn og ungdom til å ta gode valg for seg selv?
 • Hvordan støtte ungdom i valg av videregående og utdannelse?