Coach og
samtalepartner

Coach og samtalepartner

Anette Forsén Bache

Foreldre kan og vet mye. Men ved å utfordre og synliggjøre konsekvenser av for eksempel ordvalg og kroppsspråk, kan jeg bidra til fokus på mer bevisste valg som gir en bedre kommunikasjon i familien. Mange utfordringer kan ha enklere løsninger enn du klarer å se selv. Som profesjonell samtalepartner kan jeg gi nye perspektiver og nyttige innspill, tips og råd.

Aktuelle utfordringer jeg kan bidra til å løse

 • Hvordan unngå krangling og konfrontasjoner i en stresset hverdag?
 • Hvordan unngå en ond sirkel med mye søskenkrangling?
 • Hvordan takle barn som lyver?
 • Hvordan hjelpe barn som sliter sosialt eller med mobbing?
 • Hvordan takle egne følelser når barn sliter?
 • Hvordan skjerme barna best mulig ved en skilsmisse?
 • Hvordan finne bedre løsninger ved uenighet om barneoppdragelse?
 • Hvordan få bedre kommunikasjon med lukket ungdom?
 • Hvordan dempe stress og prestasjonsjag, og finne en bedre balanse?
 • Hvordan sette fornuftige grenser for skjermbruk?
 • Hvordan overlate lekseansvar til barna med gode resultater?
 • Hvordan støtte barn og ungdom til å ta gode valg for seg selv?
 • Hvordan støtte ungdom i valg av videregående og utdannelse?