Les her om foreldrenes rolle til barnas lekser.

Er du ett stykk forelder som har fullt ansvar for at dine barn skal gjøre sine lekser?

Når er de gamle nok til å ta det ansvaret selv og be om hjelp når de trenger det? Jeg mener at foreldre holder på ansvaret alt for lenge og ikke gir rom for at barna selv opplever at det er deres lekser og deres eget ansvar.

Her er det interessant lesing om akkurat dette temaet:) VG: Leksemas eller morrostund