Næringsliv

Det er en STOR andel ansatte i Norge som er foreldre

Foreldrecoachen skreddersyr program for hver bedrift. Vi coacher ansatte som er foreldre. Vi coacher alle familiemedlemmene for å finne bedre løsninger i hverdagen. I tillegg holder vi foredrag og kurs med temaer tilpasset gruppen.

Hvorfor skal bedriften bruke tid og penger på dette?

I dag brukes det mye tid og ressurser på stressmestring og andre kurs i næringslivet, betalt av bedriften. Min påstand er at mange opplever stress i forbindelse med utfordringer både på jobb og privat. Totalt kan det bli mye, og vanskelig å skille de to arenaene fra hverandre.

Mange familier opplever hverdagen vanskelig

Er det en vanskelig familiesituasjon, påvirker dette arbeidsdagen.  Og er det store utfordringer på jobb, vil dette påvirket familielivet. Derfor er det viktig å se på helheten.

Mange ansatte har dessverre store samlivsproblemer og det er mange barn som sliter. Dette kjenner jeg godt til fra mine kunder.

Coaching er en god hjelp!

I mange bedrifter er det tilknyttet en Coach som de ansatte kan få hjelp av.

Min påstand er:  
Hjelpen er bedre når Foreldrecoachen kommer hjem til den ansatte og snakker med alle involverte.  Da blir det raskere og lettere komme til en løsning.

I dag får mange hjelp av en Coach på jobb og må så gå hjem og "selge dette inn". Utfordringer er å overbevise den personen de enten er i konflikt med, eller til en partner som ikke helt tør stole på at saken er blitt lagt frem på en riktig måte.  
Når Foreldrecoachen kommer hjem, eller de kommer på mitt kontor, kommer alle sider frem og råd og veiledning har høyere verdi. Det viser seg ofte at det ikke er så mange samtaler som skal til før det blir en endring.

Hvordan klare å være aktivt tilstede der du er?

En del av veiledningen er teknikker for å koble av privat når på jobb, og koble av jobb når det er familietid. Det gir bedre fokus begge steder og er en vinn-vinn for alle. Ved å leie inn Foreldrecoachen opplever bedriften ansatte som føler seg sett og verdsatt. Denne type hjelp har vært i funksjon i flere store bedrifter i England i over 10 år.  Der er erfaringen at de som har fått hjelp hjemme, blir lojale og fornøyde ansatte.

Og min påstand er at fornøyde og lojale ansatte til slutt vil gjøre utslag positivt på bunnlinjen!

Vil du vite hvordan jeg kan tilpasse dette til din bedrift, send meg en e-post

[unex_ce_button id="content_q02r9fufp,column_content_jne34jcce" button_text_color="#00de6e" button_font="bold" button_font_size="18px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="transparent" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="4px" button_border_color="#00de6e" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#00de6e" button_border_hover_color="#00de6e" button_link="anette@foreldrecoachen.no" button_link_type="email" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]TRYKK HER[/ce_button]