Familien

Alle foreldre ønsker det beste for barna sine og gjør så godt de kan for dem.

Naturen har bestemt at alle foreldre klarer å oppdra barna sine på en utmerket måte. Dette er jeg helt enig i. Det betyr ikke at det er lett og at det kan komme utfordringer som foreldre finner vanskelig å takle. Alt fra 3 års trass til ungdomsopprør og mye annet.

Jeg har samtaler med foreldre som ønsker å ha en nøytral person å snakke med.

Jeg har lang erfaring med samtaler med barn og unge. Hverdagen er hektisk og foreldrene kan lett miste oversikten over hva som medfører hva. Da er det fint å komme til en som stiller de rette spørsmålene. Jeg har ofte hørt: Vi tar oss aldri tid til å sitte en time og snakke om hvordan hverdagen fungerer for hver av oss. Det var deilig å gjøre det hos deg!

Kommunikasjon mellom foreldre og barn kan være utfordrende!

Min erfaring er at når foreldre har utfordringer med kommunikasjon med barn, er det foreldrene som må endre sin måte å møte barnet på. Det er den eneste måten å få barnet til å endre seg! Så lett å si og så vanskelig å gjennomføre.

Dessverre er det mange som blir skilt i dag

På mitt kontor har det sittet mange foreldre som er på vei fra hverandre. De er bekymret for hvordan barna skal takle situasjonen. Sammen snakker vi om hvordan de skal samarbeide til det beste for barna. De sier det er lettere å snakke om vanskelig temaer sammen med meg.

Hvordan?

Jeg coacher foreldre sammen eller hver for seg. Barn og unge går jevnlig hos meg. Foreldrene kobles inn når jeg føler at det er riktig for den unges prosess. Jeg har taushetsplikt, og gjengir aldri det den unge forteller hos meg. Samtidig har jeg en avtale som sier: Hvis det kommer frem noe i samtalen som jeg mener det er viktig at foreldrene må vite, hjelper jeg den unge med å fortelle det. Alle hos meg får vite dette. Ofte spør jeg den unge om hva jeg kan fortelle foreldrene slik at de skjønner at det er en prosess på gang.

Mitt kontor

I kontorvillaen på Høvik har jeg kontor i 1. etasje. Dachsen Lily er med meg hver dag. Hun ligger i en stol og blir gjerne klappet på når vi snakker. Er det allergi er hun selvfølgelig ute i bilen. Barn og ungdom er særlig glad for å kunne klappe på henne når de snakker. Yngre barn kommer for å møte Lily mens agenda er å komme for å snakke med meg:) Og Lily viser gjensynsglede når de kommer tilbake! Selv voksne forteller meg at de opplever at det er lettere å snakke om vanskelig temaer når de kan klappe på Lily mens de snakker.

Vil du vite hvordan jeg kan hjelpe din familie, send meg en e-post

[unex_ce_button id="content_egut5ajuq,column_content_jne34jcce" button_text_color="#00de6e" button_font="bold" button_font_size="18px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="transparent" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="4px" button_border_color="#00de6e" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#00de6e" button_border_hover_color="#00de6e" button_link="anette@foreldrecoachen.no" button_link_type="email" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]TRYKK HER[/ce_button]