Referanser

Jeg jobber med nære situasjoner og problemstillinger i familier. Derfor er det ingen direkte referanser her. Foreldre som har hatt nytte av min hjelp skal slippe å si noe om det på min webside. Men jeg skriver heller litt generelt:

Dette har jeg hørt

Hvorfor skal en helt fremmed komme og fortelle hvordan vi skal oppdra våre barn?
Jeg vil aldri fortelle hvordan foreldre skal oppdra barna sine. Min oppgave er å synligjøre hva som skjer i kommunikasjonen mellom foreldre og barn, kanskje også mellom foreldre. Som coach ønsker jeg at de skal finne løsningen selv ved å bli bevisst. Samtidig som jeg kan komme med forslag og tips.

Hvorfor skal min sønn, som ikke sier noe ting, begynne å snakke med Anette?
Jeg har ofte opplevd at ungdom som ikke svarer, snakker friere hos meg. Kanskje dette kan relateres til hvordan foreldre lytter, eller hvordan de møter det som blir sagt. Eller evnen/muligheten til å være der akkurat i det lille øyeblikket den unge har lyst til å snakke.

Hvorfor skal alltid vi voksne endre oss, det er jo barnet som skal lære?
Det er riktig at barnet skal lære. Vi må være rollemodeller – og være bevisst det vi lærer bort uten ord
Og når kommunikasjonen ikke fungerer, må vi prøve en annen innfallsvinkel. Dette er en veldig vanlig problemstilling på mitt kontor.

Hvordan skal vi kunne få det bedre når mor og far har så forskjellig måte å oppdra barna på?
Nettopp derfor kan dere komme til meg. Snakke om hva som er viktig for deg som forelder, ofte basert på din egen barndom enten på godt eller vondt. Være tydelig på hva og hvordan. Så er det mulig å finne en felles løsning. Her er lytting et sentralt emne.

permbord

Kjenner du deg igjen i noe av dette? Da kan du ta kontakt med meg.

Du kan få snakke om hva som er viktig for deg som forelder. Hva er viktig for deg å gi barnet ditt av lærdom og erfaring. Hva er viktig for deg hver dag.
Dine tanker og verdier er ofte basert på din egen barndom på godt eller vondt. Jeg hjelper deg å bli bevisst dine valg og å formidle dette på en god måte. Være tydelig på hva og hvordan. Med bevisste valg som grunnlag, er det mulig å finne en felles løsning både mellom foreldre og mellom foreldre/barn. Her er lytting et sentralt emne. La meg bistå deg og dine i å få en bedre hverdag sammen.

Foreldrecoachen

Sarbuvollveien 2A
1363 Høvik
Telefon: 91 51 55 91

Mail: anette@foreldrecoachen.no

Made with Semplice

By christianbisbo