"Jeg skulle ønske at alle foreldre kunne satt jobb og andre problemstillinger til side. Bare en eller to dager i uken, for selv i helgen er det et eller annet som skal gjøres. Det holder ikke at et barn kun får sett sine foreldre; de trenger tid sammen."

Les hele artikkelen fra Aftenposten her:

http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Ingen-gode-minner-om-pappa-7232144.html

Hvor bevisst er du på dine barns behov for total oppmerksomhet uten andre forstyrrelser?

Jeg tror at mange foreldre ikke er klar over at barna føler seg tilsidesatt i forhold til jobben eller andre aktiviteter som foreldrene er opptatt av.

Når du skulle se din familiesituasjon utenfra - i et metaperspektiv med fokus på det som står i artikkelen - hva ser du da??