Foredraget Hvordan lytte som ungdom snakker, snakke så ungdom lytter fikk stor respons.

Dette medførte at Tv2 ønsket å se på hva det er som får foreldre til å gå på foredrag om det å kommunisere med egne barn.  Etter foredraget kom kompisforeldre opp som en metafor på at barn og foreldre er så like at det påvirker foreldrerollen.  Det ble intervjuer og klipp fra foredraget og sendt på Tv2 nyheter kl 21 en fredag 3. juni 2016.  Her kan du se artikkelen: Tv2