Verdicoaching

Nøkkel til fellesskap som foreldre

Samtalene vil bestå av seks møter hvor vi snakker om de verdiene du og din partner vil ta med inn i foreldrerollen.

I løpet av samtalene vil jeg hjelpe dere med å sette ord på forventinger til hverandre i foreldrerollen og i samspill dere imellom. Vi vil også snakke om hvordan dere kan ta vare på hverandre og dere selv i tillegg til barnet, i den nye livsfasen som foreldre.

Forventinger er ofte basert på egne erfaringer og minner fra egen oppvekst.

Hos meg får dere hjelp til å sette ord på hva som er viktig for dere og hvordan det kan etterleves i deres nye hverdag med barn. 

Dere er to personer med forskjellige opplevelser fra barndommen, på godt og vondt.  I venteperioden er det hensiktsmessig å se tilbake. 

Dere vil oppleve at dere ser barneminnene i et annet lys, nå fra et voksent perspektiv. Dere husker hva som var så bra, men det vil også komme frem minner fra situasjoner som dere mislikte som barn.

Alle disse minnene vil påvirke måten dere håndterer rollen på som mamma eller pappa.

I tillegg er det mange ytre komponenter som kan påvirke dere, som for eksempel hvordan venner håndterer sine barn, det dere leser om i media og lignende.

Hos Foreldrecoachen vil dere begge få hjelp til å sortere tanker og følelser som kommer frem fra hver av dere når vi snakker om både minner og andre påvirkninger. I god dialog mellom dere og ved hjelp av mine spørsmål, får dere belyst hva som er viktig og hvorfor. Hvilke verdier tar dere med dere, og hvordan kan de etterleves.  Verdier har en høyere verdi når de fører til handling.

Vårt siste møte skal være en god samtale hvor dere finner ut av hvilke verdier som er viktigst for dere begge to.

Dere får et felles ståsted og har funnet nøkkelen til fellesskap som foreldre.

Nøkkelen utleveres til slutt som et verdikort med deres egen tekst som dere kan ta med hjem 

jordan-wozniak-xP_AGmeEa6s-unsplash

Foreldrecoachen

Sarbuvollveien 2A
1363 Høvik
Telefon: 91 51 55 91

Mail: anette@foreldrecoachen.no

Made with Semplice

By christianbisbo