Er det foreldrene som skal innhente informasjon om hva deres barn skal utdanne seg til?

I løpet av mine mange samtaler med tenåringer hører jeg ofte at foreldrene ikke hører etter.  Den unge sitter med en følelse av at foreldrene alltid vet best selv, og at den unges meninger ikke har så stor betydning. Foreldrene bruker all sin erfaring og sammenligner med sitt eget liv til å komme med løsninger. Det jeg hører er at den unge slutter å gjøre seg opp sin egen mening, det er jo ikke noe vits!

Er det foreldrene som skal innhente informasjon om hva deres barn skal utdanne seg til? Alle unge i dag er dyktige til å innhente informasjon på internett, ofte bedre enn foreldrene! Sakens kjerne er hvor skal den unge begynne å lete. Her kommer foreldrenes rolle inn. De kjenner barnet sitt bedre enn noen, og særlig når de er gode til å følge med og lytte til hva ungdommen deres sier. Ved å stille spørsmål rundt for eksempel fagene på skolen – sammenlignet med karakterer vil det fort avdekkes hvilke områder som passer den unge best. Dette er et bedre utgangspunkt for å finne områder enn at foreldrene har sjekket mye rundt og gjort seg opp en mening om hva som er best!


Og da kan foreldre oppleve at den unge svarer; Jeg vet ikke….– og det er helt i orden. Det er bedre å ikke vite noe og bruke tid på å finne ut, enn å velge noe som foreldrene synes er bra og som derfor «selges inn» på en slik måte at den unge blir overbevist. Dette kan selvfølgelig gå bra, men jeg tenker at det fort kan bli for å tilfredsstille foreldre og en for lettvint og enkel løsning. Bare å «dilte etter» uten å ha en egen gjennomtenkt mening. Ved å være en god samtalepartner og bare gi råd når den unge ber om det, vil veien fremover blir tydeligere etter hvert. Og flere velge utdannelse på tvers av «normen», kanskje vil vi med dette får flere jenter til å velge realfag eller håndverksfag?


For å forstå din ungdom som står på terskelen til å velge yrkesretning, er lytting det aller viktigste. Vi som er voksne må hjelpe alle barn å finne sin vei. Det gjør vi ved å være en god lytter og støtte opp om det som er positivt. Slik vil den unge lettere finne en vei som varer.